Bewoners

Ook genoeg van leven in overdadige luxe ten koste van de rest van de wereld? Wil jij je rijk voelen door samen te werken aan een betere toekomst voor iedereen? Ben jij sterk genoeg om anderen te begeleiden? Kies dan voor Emmaus!

Wij zijn op zoek naar mensen die voor langere tijd in onze woon- en werkgemeenschap willen meedraaien. Interesse? In de woongroep leven 6 a 7 bewoners. Voor sommige bewoners is Emmaus een levensinvulling, anderen vertrekken na verloop van tijd. Mensen die in de woon- en werkgemeenschap willen leven melden zichzelf aan. Na een kennismakingsgesprek en een proeftijd wordt besloten of degene kan blijven. Mensen met een zware verslavingsproblematiek of een grote behoefte aan professionele ondersteuning kunnen helaas bij Emmaus Prinsegracht niet terecht. Alle bewoners werken mee en nemen deel aan groepsactiviteiten. We voeren gezamenlijk het huishouden, waarin milieubewustzijn een belangrijk uitgangspunt is. Iedereen is verzekerd van kost, inwoning en zakgeld. Een aantal bewoners is als werknemer in dienst van de stichting.

Vrijwilligers

Vrijwilligers bieden een deel van hun tijd en energie aan om de doelstelling van Emmaus te ondersteunen. Zij vinden tegelijkertijd een zinvolle bezigheid en een gelegenheid voor ontmoeting en gezelligheid. De werkzaamheden die ze verrichten zijn zeer divers; onder andere het sorteren van binnengekomen goederen, opruimen en inrichten van de winkels, de verkoop, onderhoudswerkzaamheden aan gebouw en terrein.