Emmaus is een woon- en werkgemeenschap. We wonen en werken met 6 a 7 mensen in een oud pand aan de Prinsegracht in Den Haag. Het werk bestaat voornamelijk uit het ophalen en verkopen van welvaartsresten.

Met de opbrengst van deze verkoop voorzien we in ons eigen levensonderhoud en zijn we onafhankelijk van subsidies van de overheid. Ieder lid van de gemeenschap krijgt kost, inwoning en zakgeld.

De groep is gevarieerd. Naast de vaste bewoners wonen we met mensen die tijdelijk onderdak nodig hebben.

Een team van enthousiaste vrijwilligers helpt mee met het sorteren en verkopen van de welvaartsresten.

ANBI:
Vanaf 1 januari 2014 heeft de belastingdienst nieuwe regels opgesteld voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. In ANBI-2021.pdf kunt u de Gepubliceerde gegevens over deze ANBI instelling vinden.